lirknova.com

Lirknova

Home » Blog » Her zaman beklenenden fazlasını yapın

Her zaman beklenenden fazlasını yapın

Telegram'ımıza abone olun

Burada uzmanlığımızın “özünü” paylaşıyoruz – makale alıntıları yayınlıyor, UX çözümlerini analiz ediyor, ürün dökümleri yapıyor, eğitim kursları ve kontrol listeleri paylaşıyoruz.

Dijital bir ürün oluşturmanın birkaç yolu vardır: kendi ekibinizi oluşturmak, serbest çalışan biriyle çalışmak veya bir ajans kullanmak. Çoğu şirket, daha yüksek maliyetine rağmen (%52) bir ajansla çalışmayı tercih ediyor. Bunun sırrı, bir müşterinin yalnızca bir ajanstan elde edebileceği katma değerde yatıyor.

Katma değer, müşterinin bir ürün veya hizmetten elde ettiği ekstra faydadır. Örneğin, bir ajans bir web sitesi tasarım hizmeti sunuyorsa, katma değer yasal sorumluluk, yüksek hizmet ve proje tamamlandıktan sonra garanti hizmeti olabilir. Bu konu hakkında daha ayrıntılı konuşalım.

Ürün değeri yaratma nedir ve neden gereklidir?

Günümüz dünyasında ürün ve hizmet pazarındaki rekabet giderek şiddetleniyor. Bu nedenle, ürün için değer yaratmak başarılı bir işletmenin kilit unsurudur. Müşterilerin kendilerine sunulan hizmetlerden en yüksek faydayı elde etmeyi bekledikleri acentelik sektöründe bu özellikle önemlidir.

Ürün değeri yaratmak sadece müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran ve onlara en fazla faydayı sağlayan bir ürün ya da hizmet yaratmakla ilgili değildir. Aynı zamanda yaptığımız işin değerini müşteriye iletmekle de ilgilidir.

Değer oluşum aşamaları

Değer yaratma aşamalı olarak gerçekleşir.

 

1. Problemin sınıflandırılması

İlk adım problem sınıflandırmasıdır. Dijital ürünün hangi sorunu çözmesi gerektiğini belirlemek gerekir. Müşteri her zaman ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğunu ve bunu nasıl çözeceğini anlamaz. Tıpta olduğu gibi: kendi kendinize ilaç vermemelisiniz, bir doktor sizi muayene edecek ve teşhis koyacaktır.

2. Çözüm arayışı

İkinci aşama, olası çözümlerin toplanmasını içerir. Müşteri büyük bir otomobil bayisiyse, kendi web sitenizi oluşturmanın gerçekten kârı artırmanın bir yolu olduğundan emin olmanız gerekir. Buna ek olarak, site farklı teknoloji yığınları kullanılarak oluşturulabilir: React ve Vue kullanılarak sıfırdan yazılabilir veya HTML, CSS, JavaScript ve TypeScript kullanılarak Tilda üzerinde sıfır bloklardan oluşturulabilir.

3. Uygun yöntemin seçilmesi


Üçüncü adım, değer yaratmak için uygun yolu seçmektir. Örneğin, React üzerindeki siteler çok performanslıdır ve büyük bir pik yükü kaldırabilir – bu, çok sayıda kullanıcının siteyi aynı anda ziyaret ettiği zamandır. Ancak performans, site sahibi için hızlı bir lansman kadar önemli değildir, bu nedenle zaten hazır bir Tilda motorundaki bir site tercih edilebilir.

4. Problem çözme


Bu aşamada, seçilen yaklaşımın uygulanması gerekir. Ekip, müşteriyi ürüne aktif olarak dahil ederek ve geri bildirim toplayarak bir tasarım ortaya koyar ve ürünü geliştirir.


5. Çözümün başarısının izlenmesi


Son olarak, çözümün ne kadar başarılı bir şekilde uygulandığını ve hangi sonuçların elde edildiğini değerlendirmenin zamanı geldi. Bu, müşterinin ajansla etkileşiminden ne değer kazandığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Çember kapanır ve ardından iyileştirme döngüsü başlar: testler, analizler, yeni hipotezler ve iyileştirmeler.

Değer önerisinin farklı modelleri

Değer zinciri, değer ağı ve değer dükkanı, müşteriler için değer yaratmaya yönelik üç farklı yaklaşımdır.

Value chain

Value chain – Bir işletmenin, her biri bir ürün veya hizmete kendi payına düşen değeri katan bir dizi aşama olarak organize edildiği bir modeldir. Her aşama, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için optimize edilebilir. Örneğin, tüketim mallarının üretimi ve satış noktasına taşınması bu modelin nasıl çalıştığına dair klasik örneklerdir. Müşterinin hammaddelere ve bunları işlemek için özel ekipmana erişimi yoktur, ancak sizin vardır. Avantajlarınız ortada.

Value network

Value network – İş dünyasının, müşteriler için değer yaratmak amacıyla diğer şirketler ve kuruluşlarla işbirliği etrafında örgütlendiği anlamına gelir. Bu modelde, ortak hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve uzmanlığı sağlayabilecek ortaklar kilit öneme sahiptir.

Bu model altında faaliyet gösteren işletmeler arasında startup hızlandırıcıları, networking kuruluşları, outstaffing ajansları, toplayıcılar ve pazar yerleri yer almaktadır.

Value shop

Value shop – yüksek kaliteli ürün veya hizmet sunmak için gereken uzmanlık ve bilgi etrafında örgütlenmiştir. Bu modelde kilit uzmanlar, müşterilerin sorunlarını bireysel olarak çözebilen kişilerdir. Buradaki kilit değer, müşteriye özel, benzersiz bir çözümdür.

“Ajansımız da dahil olmak üzere dış kaynak şirketleri genellikle bu değer yaratma modelini izler. Ajansların avantajı bir ofise ya da iş için özel araçlara sahip olmamalarıdır. Bir ajans geniş bir uzmanlığa sahiptir, çünkü farklı nişlerden birçok uzmanın deneyimini biriktirir. Bu nedenle, çok çeşitli hizmetler sunabilir ve dar uzmanlık gerektiren görevleri bile çözebilirler.”